Foto: Scania

Anders Åkesson (C) överväger KU-anmälan:

Ministermiss försenar BK4-beslut ytterligare?

Påbyggare, skogsåkare och flera med dem, är tydliga angående BK4-vägarna: "Vi vill ha besked!". Nu ser det ut som att beskedet kommer att dröja eftersom Trafikverket ännu inte nåtts av nya direktiv från regeringen efter riksdagsbeslutet i våras. Vad ska åkarna investera i? Vad ska påbyggarna bygga? När ska de göra det?
Och varför har direktiven inte kommit?

Den 29 augusti lämnade Anders Åkesson, Trafikutskottet (C) in en interpellation till regeringen där han efterfrågar information om vad som hänt sedan riksdagens beslut om hur det fortsatta arbetet med BK 4-vägar ska se ut.
- De beställda utredningarna var klara redan 2015, men dåvarande infrastrukturminister Anna Johansson tog ett år på sig att formulera den proposition som måste finnas som underlag för ett förslag om en lagändring som denna, säger Åkesson.

När den väl kom hade man lagt till en motivtext som löd att BK 4-vägarna inte negativt fick påverka järnväg och sjöfart. Riksdagen gick emellertid på Trafikutskottets linje som var att endast vägarnas bärighet skulle ligga till grund för Trafikverkets bedömningar.

Hur lång tid efter beslutet hade regeringen på sig att skicka nya direktiv till Trafikverket?
- Det arbetet ska sättas igång direkt efter ett beslut och när Anna Johansson fick frågan om hon nu skulle ge direktiv utefter riksdagsbeslutet, bekräftade hon detta, säger Åkesson.

Anledningen till interpellationen säger han är att han förstått på påbyggare och åkerier att arbetet går för långsamt och han ifrågasätter om Trafikverket förstår hur viktig det är för näringslivet att allt blir klart.

Den nya infrastrukturministern Thomas Eneroth (S) måste svara på interpellationen och tala om vad det är som gäller nu och förstå allvaret i situationen. Vad skulle hända om regeringen undlåter att skicka ut nya direktiv till Trafikverket?
- De kan de inte låta bli att göra och om de inte skickat nya direktiv, kan en KU-anmälan bli aktuell, säger han med skärpa.

Proffs kontaktar Lars Bergman på Trafikverket för att fråga om regeringen gett dem nya direktiv för hur de ska arbeta med BK 4 efter riksdagens beslut. Har departementet skickat något regleringsbrev?
- Nej, det har de inte, svarar han. Det råder nog ett missförstånd här.

Han säger vidare att i samband med riksdagsbeslutet som fattades utifrån Trafikutskottets beslut, hölls en frågestund då Jessica Rosencrantz (M) frågade Anna Johansson om hon skulle ge Trafikverket nya direktiv.
- Johansson svarade då att det skulle hon inte göra eftersom Trafikverket är den myndighet som har bemyndigandet att besluta om bärighetsklasserna, säger Bergman.

Men arbetar ni nu efter riksdagens beslut som fattades i våras där det är bärigheten som ska gälla och att ingen särskild hänsyn ska tas till konkurrens med järnväg och sjöfart?
- Vi arbetar utefter det bemyndigande vi har, säger han. Ni får inte blanda ihop vad regering och riksdag håller på med.

Han förtydligar och säger att de tittar på de olika trafikslagens för- och nackdelar och ser vad som är bäst för samhället.
- Men vi tittar naturligtvis också på vilka hänsynstagande vi ska ta för trafikslagens effektivitet, säger han.

Vi berättar om Åkessons interpellation som han inte kände till då den precis lagts in och kanske finns missförståndet Bergman åberopar i att det i den används ordet ”regleringsbrev”. Vi omformulerar och säger att det enda vi behöver få svar på är om Trafikverket, efter riksdagsbeslutet, av regeringen fått nya direktiv för arbetet med BK 4.
- Det Trafikverket väntar på är trafikförordningen, säger han då. Den har inte justerats och utan den kan vi teoretiskt inte göra någonting.

Trafikförordningen skulle ha kommit från regeringen efter riksdagsbeslutet, men det har den ännu inte gjort, säger han.
- Den skulle gått ut på remiss i maj, men den har inte kommit ut och vi vet inte varför. Vi sitter faktiskt och väntar på den, avrundar Lars Bergman på Trafikverket.

Kalla det regleringsbrev, direktiv eller trafikförordning, uppenbarligen har ingetdera kommit till Trafikverket efter riksdagens beslut och därmed kan inte Trafikverkets arbete vara annat än det som det varit innan riksdagsbeslutet i våras. Hur reagerar du på detta, Anders Åkesson?
- Uppenbart att S/MP-regeringens ovilja mot transporteffektiv och klimatsmart ny teknik fortsätter att ta sig uttryck i att man släpar fötterna efter sig med att meddela Trafikverket nya direktiv baserade på vad riksdagen faktiskt beslutade om BK4 i våras. Nu får Eneroth till interpellationsdebatten på sig att komma med en vettig förklaring, sammanfattar Åkesson.

Om artikeln

Publicerad: Onsdag 30 Augusti 2017, kl 08:54
Kategori: Nyhet
Taggar: 74 ton, Anders Åkesson, Centerpartiet, HCT, Interpellation, Trafikverket

Bemanningsföretag utreds – riskerar likvidation

Transport: "Konkursansökan ett alternativ"

Svenskt bemanningsföretag med svenska chaufförer är föremål för undersökning från flera håll. Bland annat saknas årsredovisning och ett likviditetsföreläggande är nära. Nu måste Transportarbetareförbundet försöka säkra de anställdas löner.

Girteka vill köra Tesla "på alla rutter"

Tesla hann inte mer än visa upp sin eldrivna lastbil under natten förrän Girteka Logistics blev först i Europa med att lägga en beställning. Man vill bli det "grönaste" transportföretaget i Europa.

Snart blir det dyrare att bryta mot kör- och vilotiderna

Regeringen har i dag beslutat om ändringar i förordningen om kör- och vilotider. Beslutet innebär bland annat att sanktionsavgiften för transportföretag som gör allvarliga överträdelser, som till exempel vid felaktigheter med färdskrivaren eller när föraren avsevärt avviker från reglerna om kör- och vilotider, höjs. Takbeloppet för hur stor avgift ett företag sammanlagt kan få för flera överträdelser höjs också från 200 000 kr till 800 000 kr.

Michelin:

Vinterdäck på släpvagnar en onödig miljöbelastning

I våras avslog riksdagen motioner om skärpt vinterdäckslag. Istället blev det infrastrukturminister Tomas Eneroth som nu skärper kraven för bussar och lastbilar som ska ha vinterdäck på samtliga hjul – även på släpen. Proffs har pratat med Michelin, som gärna vill ha ett ord med i diskussionen.

Manipulerad skrivare och rejäl överlast fastnade i Västeråspolisens ”garn”

Trots den decimerade arbetsstyrkan fortsätter polisen i Västerås att lägga ut sitt nät och under förra veckan fiskade man åter på kontrollplats Karleby utanför Västerås. Det blev ännu ett fall för kammaråklagare Mikael Bäckström och man håvade även in en tung fisk med en rejäl överlast.

Chaufför funnen död i Danmark

Polisen: ”En olycklig händelse”

Polisen på Sydsjälland i Danmark fick igår in en anmälan om att det eventuellt kunde ligga en död person i en lastbil i Nørre Alslev. En patrull skickas till platsen och kan snart konstatera att misstankarna stämde.

Speglar eller inte vid transport av bred last?

Förlängda speglar eller inte vid bredlasttransport och ett eventuellt undantag för trailers eller inte, har väckt känslor i sociala medier. Vi låter myndigheterna räta ut frågetecknen.

Berusad chaufför åtalas för olycka

Åkeriet: ”Det är föraren som orsakat situationen”

Bristande lastsäkring med tappat gods som följd, smitning från olycksplatsen och grovt rattfylleri, ledde till att en person fick föras till sjukhus och den andra sattes bakom lås och bom.
Nu åtalas chauffören – och vi har, i väntan på rättegången, pratat med både den utredande polisen, det polska åkeriet och med transportköparen.

Nätverkande trafikpolis samlades i Helsingborg

Trafikpoliserna i landet, även om de är få till antalet, är oftast väldigt aktiva. Det syns inte minst i vår rapportering här i tidningen Proffs. Två grupper som ofta förekommer i våra artiklar är till exempel trafikpolisen i Göteborg och i Helsingborg. Häromdagen kunde trafikanter på E6 i Skåne bevittna när dessa båda grupper tillfälligt ”fusionerades”.

Lagförslag:

Tidsgränsen för klampning ökas - med 12 timmar

Näringsdepartementet föreslår att det från och med den 1 juli 2018 ska bli möjligt att klampa ett ekipage som till exempel brutit mot cabotagebestämmelserna i mer än 24 timmar. Den nya tidsgränsen blir 36 timmar enligt den promemoria som tidningen Proffs har fått ta del av. Man föreslår även att tulltjänstemännen får befogenhet att ingripa mot otillåtet cabotage.

Ärende med ”cirkusolycka” läggs ned

”De misstänkta har lämnat landet”

Cirkusens bogserande ekipage blev påkörda bakifrån av en annan lastbil och skadorna blev omfattande. Trots att vittnen kunde berätta vad som hände, har ärendet nu lagts ner. Anledningen känns alldeles för bekant.

Sveriges Åkeriföretag:

"Oklart om kombitrafik - trots EU-beslut"

EU-kommissionen har nu kommit med sitt förslag till förändrade bestämmelser i kombidirektivet. Sveriges Åkeriföretag ser fortfarande att flera problem är olösta.
– Vi vill att bestämmelserna som gäller utstationerade även ska gälla de som kör kombitransporter från första dagen. Detta ser vi inte i förslaget, säger John Woxström, jurist vid Sveriges Åkeriföretag.

Volvo prisas för LNG-lastbil

Volvo Lastvagnars nya lastbilar för naturgas och biogas har premierats med den italienska utmärkelsen Sustainable Truck of the Year 2018. Priset delades ut vid en ceremoni i samband med Ecomondo-utställningen i Rimini den 7 november. 

160 mils räckvidd med Scanias nya gasmotor

Scania introducerar nu OC13, en sexcylindrig gasmotor på 410 hk som lämpar sig för tunga fjärrtransporter. Detta tack vare liknande egenskaper som motsvarande dieselmotor vilket enligt tillverkaren innebär en räckvidd upp till 160 mil.

Transport av tom trailer blev otillåtet cabotage

Trailern ser ny ut, dragbilen har desto fler år på nacken. Men att det saknas en registreringsskylt på trailern blir det som fick polisen att besluta sig för att ta en närmare titt på ekipaget och dess förare.

Tidningen Proffs fre 27 oktober 2017

27 oktober 2017

Proffs är tidningen som vågar sätta fingret på problemen i branschen! Vi riktar oss till alla som varje dag och natt, året runt, arbetar med vägtransporter - och som vill att konkurrensen om uppdragen ska ske på lika villkor. Tycker du som vi? Då ska du absolut prenumerera på - eller annonsera i - tidningen Proffs!

Papperstidningen Webbtidningen

Krönika i Proffs

“”Alla som kämpar och arbetar för en bättre framtid gör något bra””

När man ser tillbaka på tiden från november 2014 då vi startade en protest som kallades Härstannarsverige (HSS) så inser man att vi har kommit längre än vi trodde. Vi hade tänkt att hålla på fram till jul samma år, när vi kom till jul och det var dags att ta det lugnt så ville en del att vi skulle fortsätta. Vi hade varit hos trafikutskottet och träffat politiker, de hade berättat vad som var på gång och vad som hände.
Läs hela Här stannar Sveriges krönika »

 

Branschens hemsidor


Söker du företag i branschen? Du hittar dem här: Till Branschens hemsidor »

Annonser

 

Tidningen Proffs fre 27 oktober 2017
Stäng

27 oktober 2017

  Tidningen Proffs, yrkesförarnas egen tidning, kommer ut 12 gånger per år. Varje nummer är laddat med artiklar från verkligheten, vad som är nytt inom branschen, vilken teknik som ökar säkerheten och vilken som sänker bränsleförbrukningen, med mycket mera.

I det senaste numret skriver vi bland annat om...

  • Volvo satsar på LNG: Full fart mot framtiden
  • Vibeke fick bort spritbussarna
  • DAF:s nyheter på rad i Spanien
  • Två dömdes för veckovila i hytten
  • Varför är bilen billigare hos Scanvo?
  • Rapport från Comtrans-mässan i Ryssland
  • Ny USA-utställning med tysk förebild
  • Lervälling och putstrasor är Jennifers vardag
  • ... och mycket mer ...

Bli prenumerant
Det är enkelt att bli prenumerant, och det kostar inte mer än 315 kr (inkl moms) för ett helår. Klicka dig vidare till prenumerationssidan för att se fler alternativ och läsa mer information.

Bli prenumerant