Foto: Scania

Anders Åkesson (C) överväger KU-anmälan:

Ministermiss försenar BK4-beslut ytterligare?

Påbyggare, skogsåkare och flera med dem, är tydliga angående BK4-vägarna: "Vi vill ha besked!". Nu ser det ut som att beskedet kommer att dröja eftersom Trafikverket ännu inte nåtts av nya direktiv från regeringen efter riksdagsbeslutet i våras. Vad ska åkarna investera i? Vad ska påbyggarna bygga? När ska de göra det?
Och varför har direktiven inte kommit?

Den 29 augusti lämnade Anders Åkesson, Trafikutskottet (C) in en interpellation till regeringen där han efterfrågar information om vad som hänt sedan riksdagens beslut om hur det fortsatta arbetet med BK 4-vägar ska se ut.
- De beställda utredningarna var klara redan 2015, men dåvarande infrastrukturminister Anna Johansson tog ett år på sig att formulera den proposition som måste finnas som underlag för ett förslag om en lagändring som denna, säger Åkesson.

När den väl kom hade man lagt till en motivtext som löd att BK 4-vägarna inte negativt fick påverka järnväg och sjöfart. Riksdagen gick emellertid på Trafikutskottets linje som var att endast vägarnas bärighet skulle ligga till grund för Trafikverkets bedömningar.

Hur lång tid efter beslutet hade regeringen på sig att skicka nya direktiv till Trafikverket?
- Det arbetet ska sättas igång direkt efter ett beslut och när Anna Johansson fick frågan om hon nu skulle ge direktiv utefter riksdagsbeslutet, bekräftade hon detta, säger Åkesson.

Anledningen till interpellationen säger han är att han förstått på påbyggare och åkerier att arbetet går för långsamt och han ifrågasätter om Trafikverket förstår hur viktig det är för näringslivet att allt blir klart.

Den nya infrastrukturministern Thomas Eneroth (S) måste svara på interpellationen och tala om vad det är som gäller nu och förstå allvaret i situationen. Vad skulle hända om regeringen undlåter att skicka ut nya direktiv till Trafikverket?
- De kan de inte låta bli att göra och om de inte skickat nya direktiv, kan en KU-anmälan bli aktuell, säger han med skärpa.

Proffs kontaktar Lars Bergman på Trafikverket för att fråga om regeringen gett dem nya direktiv för hur de ska arbeta med BK 4 efter riksdagens beslut. Har departementet skickat något regleringsbrev?
- Nej, det har de inte, svarar han. Det råder nog ett missförstånd här.

Han säger vidare att i samband med riksdagsbeslutet som fattades utifrån Trafikutskottets beslut, hölls en frågestund då Jessica Rosencrantz (M) frågade Anna Johansson om hon skulle ge Trafikverket nya direktiv.
- Johansson svarade då att det skulle hon inte göra eftersom Trafikverket är den myndighet som har bemyndigandet att besluta om bärighetsklasserna, säger Bergman.

Men arbetar ni nu efter riksdagens beslut som fattades i våras där det är bärigheten som ska gälla och att ingen särskild hänsyn ska tas till konkurrens med järnväg och sjöfart?
- Vi arbetar utefter det bemyndigande vi har, säger han. Ni får inte blanda ihop vad regering och riksdag håller på med.

Han förtydligar och säger att de tittar på de olika trafikslagens för- och nackdelar och ser vad som är bäst för samhället.
- Men vi tittar naturligtvis också på vilka hänsynstagande vi ska ta för trafikslagens effektivitet, säger han.

Vi berättar om Åkessons interpellation som han inte kände till då den precis lagts in och kanske finns missförståndet Bergman åberopar i att det i den används ordet ”regleringsbrev”. Vi omformulerar och säger att det enda vi behöver få svar på är om Trafikverket, efter riksdagsbeslutet, av regeringen fått nya direktiv för arbetet med BK 4.
- Det Trafikverket väntar på är trafikförordningen, säger han då. Den har inte justerats och utan den kan vi teoretiskt inte göra någonting.

Trafikförordningen skulle ha kommit från regeringen efter riksdagsbeslutet, men det har den ännu inte gjort, säger han.
- Den skulle gått ut på remiss i maj, men den har inte kommit ut och vi vet inte varför. Vi sitter faktiskt och väntar på den, avrundar Lars Bergman på Trafikverket.

Kalla det regleringsbrev, direktiv eller trafikförordning, uppenbarligen har ingetdera kommit till Trafikverket efter riksdagens beslut och därmed kan inte Trafikverkets arbete vara annat än det som det varit innan riksdagsbeslutet i våras. Hur reagerar du på detta, Anders Åkesson?
- Uppenbart att S/MP-regeringens ovilja mot transporteffektiv och klimatsmart ny teknik fortsätter att ta sig uttryck i att man släpar fötterna efter sig med att meddela Trafikverket nya direktiv baserade på vad riksdagen faktiskt beslutade om BK4 i våras. Nu får Eneroth till interpellationsdebatten på sig att komma med en vettig förklaring, sammanfattar Åkesson.

Om artikeln

Publicerad: Onsdag 30 Augusti 2017, kl 08:54
Kategori: Nyhet
Taggar: 74 ton, Anders Åkesson, Centerpartiet, HCT, Interpellation, Trafikverket

Starthjälp misstogs för fultankning

”Vi är chockade över anklagelserna”

På sociala medier kom det upp bilder som ser ut att visa att det tankas över bränsle från ett tankbilsekipage till ett trailerekipage på Rasta Håby vid Munkedal. Att tankekipaget regelbundet rör sig inom ett visst geografiskt område, gjorde det som setts än mer troligt.
Lägg därtill att sådan aktivitet inte är helt unik och Proffs får indicier som pekar åt ett håll. På Facebook blir det snabbt en sanning att ADR Logistika sysslar med oegentligheter.

Omtalat tankbilsekipage klampades på Svinesund

Det nya året har bara börjat när Rasta Håby vid Munkedal ännu en gång används av utländska aktörer för egen verksamhet. Bilder kommer snabbt upp på Facebook och många känner igen företaget sedan tidigare. Polisen på Västkusten i Sverige och norsk polis, blir intresserade. Nyligen klampades ekipaget - på Svinesund.

Polsk chaufför dömd till 4 månaders fängelse för grovt rattfylleri

En grov rattfylla i lastbil stoppas i Sundsvall i december 2017 och föraren har nu fått sin dom. Det visar sig att han har mer på sitt samvete än rattfylleri när det är dags för förhandlingar i tingsrätten.

Norskt åkeriförbund vill se krafttag mot social dumpning

”Myndigheterna bör omedelbart vidta åtgärder”

På Fugleåsen Truck Stop står ett hundratal utländska lastbilsekipage uppställda varje helg. Norges Lastebileier-Forbund, NLF, har dokumenterat att flertalet av dessa står parkerade från fredag till söndag, med chaufförer i bilarna.
- Detta är inte endast potentiellt olagligt, det är också en signal om att det pågår social dumpning på våra vägar,  säger NLF-direktören Geir A. Mo.

Trailer full med farligt gods åkte oskyltad med Oslofärja

Får böta 66 000 kronor

En holländsk chaufför lurade sig ombord på ett fartyg mellan Oslo och Fredrikshamn utan att deklarera att lasten bestod av farligt gods. För detta får han nu betala dyrt. Chauffören dömdes nyligen till böter på 52 000 danska kronor (motsvarande närmare 66 000 svenska).

Riksdagen:

Avstånd mellan kombiterminaler inget som EU ska bestämma

EU:s förslag om att införa ett maxavstånd mellan terminaler där man lastar om gods för vidaretransport med annat trafikslag går för långt. Det anser Riksdagen som lämnar ett motiverat yttrande till EU om att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen. Det vill säga principen om att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt.

Turkiskt ekipage fick körförbud – stack utan körkort och pass

Under måndagen vinkar trafikpolisen i Helsingborg in ett turkiskt ekipage för kontroll på Långeberga i Helsingborg. Trailern såg ut att luta åt höger och trafikpolis Christer Hansson trodde initialt att det var fråga om lastförskjutning.

DEBATTARTIKEL

Transportbranschen måste ta gemensamt ansvar för sitt rykte

I en tid då e-handeln växer med en enorm kraft höjs också kraven från konsumenterna när det kommer till leveranser. Slutkonsumenten som handlar bakom skärmen vill inte längre anpassa sig efter gammalmodiga transportföretag med föråldrade villkor. De företag som väljer att inte prioritera kundernas nya leveransbehov kommer inte heller att ha en chans framöver. Detta gäller för såväl e-handlare som transport- och logistikföretag, menar Niklas Knight, vd på Best Transport.

Brexit dåligt för Storbritannien - men inte för DAF

Rubriken är hämtad från engelska Transportnews. Brexit anses av många inte vara i Storbritanniens bästa ekonomiska intresse och man hoppas på att en förnuftig överenskommelse ska göras med EU, skriver tidningen.

Största containertappet någonsin i Göteborgs Hamn

2017 blev det svagaste året någonsin på containersidan i Göteborgs Hamn med en minskning på hela 19 procent. Det visar en färsk sammanställning över godsvolymerna 2017. Ändå ligger den totala godsvolymen kvar på strax över 40 miljoner ton. Det tack vare goda resultat i övriga godsslag som i flera fall gjort rekordresultat.

En rattfylla - och ett dussin överlastade 3,5:or

Polisen: ”De går på knäna”

Helsingborgspolisens fokus på 3,5-tons lastbilar har fortsatt under den gångna veckan. Resultatet av kontrollerna på väg – och i Ystad hamn – pekar på att majoriteten av lättlastarna inte drar sig för att lägga på ett antal extra kilon på sina fordon.

Företagare i anläggningsbranschen döms till fängelse - men frias för mord

Den man i anläggningsbranschen som i dagspressen pekades ut som "lastbilschaufför" och som misstänktes för att ha bragt sin fru om livet och sedermera styckat hennes kropp, har nu fått sin dom. Han döms till fängelse, men frias på en av åtalspunkterna.

Körde med tre förarkort för Oxelösundsåkeri

Ett tips till polisens ledningscentral i Västerås leder till att en förare, anställd av ett svenskt åkeri med bas i Oxelösund, stoppas och bötfälls bland för att ha använts sig av flera förarkort. Inget ovanligt i åkeriet menar föraren och något som därför kan få konsekvenser för företaget i fråga.

Åtta av tolv kontrollerade 3,5:or var överlastade

Trafikpolisen i Helsingborg utförde under några timmar på tisdagen en kontroll på E6 vid Långeberga, med extra fokus på lättlastare. Och resultatet talar sitt tydliga språk. Överlaster är mer regel än undantag.

Ekol etablerar sig i Göteborg i januari

Helt enligt planerna och strategin om att bli en av Europas största intermodala logistikleverantörer med egna fordon, transportutrustning och logistikanläggningar, startar turkiska Ekol Logistics i januari sin egen verksamhet i och med etableringen av Ekol Nordics i Sverige. Sverige blir därmed det 16:e landet där Ekol är etablerat med egen verksamhet.

Tidningen Proffs fre 22 december 2017

22 december 2017

Proffs är tidningen som vågar sätta fingret på problemen i branschen! Vi riktar oss till alla som varje dag och natt, året runt, arbetar med vägtransporter - och som vill att konkurrensen om uppdragen ska ske på lika villkor. Tycker du som vi? Då ska du absolut prenumerera på - eller annonsera i - tidningen Proffs!

Papperstidningen Webbtidningen

 

Tidningen Proffs fre 22 december 2017
Stäng

22 december 2017

  Tidningen Proffs, yrkesförarnas egen tidning, kommer ut 12 gånger per år. Varje nummer är laddat med artiklar från verkligheten, vad som är nytt inom branschen, vilken teknik som ökar säkerheten och vilken som sänker bränsleförbrukningen, med mycket mera.

I det senaste numret skriver vi bland annat om...

 • Lennart kommer med julens viktigaste dryck
 • Trafikpoliser och branschfolk på besök i Bryssel
 • Hos LP tvättas 1000 lastbilar i månaden - för hand
 • Orderböckerna har öppnat för uppdaterad Transit Custom
 • Hon har full koll på virkestransporterna till Stora Enso
 • Returpapper är (arbets)livet för Anette
 • Pensionerad 141:a lever lugnt liv hos Anders
 • Elias kör till Ullared – 25 gånger om dagen
 • LBC Frakt Värmland gör tummen upp för HVO
 • Volvo F10 och F12 fyller 40 år
 • ... m.m ...

Bli prenumerant
Det är enkelt att bli prenumerant, och det kostar inte mer än 315 kr (inkl moms) för ett helår. Klicka dig vidare till prenumerationssidan för att se fler alternativ och läsa mer information.

Bli prenumerant