Ekipaget klampades i väntan på att förskottet skulle betalas.

Fixemer-ekipage i nytt cabotageärende

”Riskerar att rasera åkeriet”

Under torsdagen vinkar trafikpolisen in ett Fixemer-ekipage på Långeberga kontrollplats i Helsingborg. Kontrollen visade att det handlar om ett otillåtet cabotage, detta trots att speditören hävdar kombitrafik. Men Transportstyrelsen gick på polisens linje och åkeriet hade inget annat val än att betala för sig.
Hos Fixemer har man dock synpunkter på de svenska myndigheternas arbetssätt.

Vi börjar med att prata med trafikpolis Lars-Göran Samuelsson, som tillsammans med sina kollegor hos Helsingborgspolisen plockade in ekipaget under torsdagsmorgonen.
- Enligt vår bedömning är detta ett otillåtet cabotage. Det saknas en hel del dokumentation, bland annat bevis för inkommande internationell transport, men det saknas också uppgifter som talar för att det handlar om kombitrafik, förklarar han.

Efter att ha pratat med den polske chauffören stod det klart att dragbilen dessutom kört inrikesresor i Sverige i en omfattning som överskrider gällande regler.

Frakthandlingarna som chauffören visade upp talar om att trailerekipaget har kört transporter mellan bland annat Norrköping och Malmö. Vid tidpunkten för gårdagens kontroll kördes en transport mellan Skövde och Malmö, något som i båda fallen sannolikt inte kan anses rymmas inom kombidirektivet.

Transportstyrelsen godkände också polisens beslut. I väntan på att förskottet om 40 000 kronor skulle betalas, klampades ekipaget utanför polishuset i Helsingborg. När avgiften sedermera betalades, låstes klampen upp och speditören kunde därmed skicka en ”laglig” bil att hämta trailern.

Martin Urban är ansvarig för Nordentrafiken på Fixemer. Han ser de svenska myndigheternas arbetssätt vad gäller cabotage som ”problematiskt”.
- Ämnet är komplicerat och det är svårt för polisen och myndigheter att bevisa att allt är rätt, men det är lika svårt för föraren och därför känns 40 000 kronor som lite för högt då det tar lång tid att bevisa att allting gjorts rätt, säger han.

Oftast är det dokumentationen som är problemet, som i ovannämnda fall, och det ansvaret ligger hos chauffören, menar Martin Urban, vilket innebär att det är denne och hans åkeri som först konfronteras.

Martin säger att så länge myndigheterna inte utom all rimlig tvivel kan bevisa att lagar har överträtts, ska man utgå från att vederbörande är oskyldig och ges möjlighet att bevisa detta innan höga avgifter tas ut eller att lastbilen klampas, särskilt när det handlar om kombitrafik. Inrikestrafik är en annan sak, men de flesta som stoppas kör inte den sortens trafik, enligt Martin Urban.
- Inte sällan har det varit mindre åkerier från öst som drabbats och för ett litet åkeri att ur egen ficka betala 40 000 kronor, kan vara så kännbart att det raserar åkeriet. Om det sedan dessutom visar sig att beslutet var felaktigt och pengarna betalas tillbaka, kan det redan ha fått stora konsekvenser, säger han.

Även om de får tillbaka pengarna, menar han att det är lång tid att ligga ute med dem och dessutom krävs det administrativ arbete för att överklaga beslutet. 

Fixemer hör till dem vars åkare, med enstaka undantag, har fått sanktionsavgifter utfärdade i Sverige återbetalade.

Vikten av tydliga regler utan långa fördröjningar blir här tydlig. När Transportstyrelsen först ger polisen klartecken att ta ut sanktionsavgiften, men senare betalar tillbaka den, underkänns inte bara polisens arbete, utan man kan även ha orsakat oåterkallelig skada för en åkare som visat sig vara oskyldig från första början.

Göran Rosengren, chefredaktör på tidningen Proffs har under flera år jobbat redaktionellt med just cabotagefrågor. Han förstår att Fixemer är av uppfattningen att det känns orättvist och märkligt.
- Men vi får inte glömma att polisens arbete med att stävja otillåtna cabotagetransporter fick ett rejält bakslag när Transportstyrelsen förra hösten kom ut med en vägledning som gick stick i stäv med många andra länders tolkningar av det aktuella EU-direktivet. Transportstyrelsens nya tolkning innebar också att en hel del gamla ärenden som låg på myndighetens bord och väntade på slutgiltigt beslut, bedömdes enligt den då nytillkomna tolkningen.

Rosengren säger att det inte endast är hos Fixemer man blivit förvirrad.
- Transportstyrelsens tolkning vände ju upp och ner på många begrepp, främst kanske hos majoriteten trafikpoliser. Som tur är har man ju nu ändrat i vå nationella lagstiftning. Så därför tror jag nog att Fixemers åkare inte bör vara allt för förhoppningsfulla vad gäller att få tillbaka sina pengar den här gången.

Göran Rosengren tillägger att det är åkeriet som har bevisbördan och inte myndigheterna såsom Martin Urban menar.
- Vad gäller sanktionsavgifter så är det inte polisen som ska bevisa att något är fel. Det är åkeriet som ska bevisa att man har gjort rätt. Bevisbördan ligger enligt godsförordningen uttryckligen på transportföretaget, och utgörs av ett krav på uppvisande av ett antal klart och tydligt angivna uppgifter.

Om artikeln

Publicerad: Fredag 22 September 2017, kl 17:31
Kategori: Nyhet
Taggar: Cabotage, Fixemer, Helsingborg, Trafikpolisen, Transportstyrelsen

Skillnad på Streetrace och manipulerad skrivare

Därför kan en lastbil inte förverkas och skrotas

Hovrättsdom fastställer att fordon som används i streetrace är att betrakta som brottsredskap. Därmed ges det klartecken till polisen att förverka sådana fordon. Vi har tittat närmare på om domen är applicerbar även på tunga yrkesfordon som används på ett olagligt sätt. Svaret är ja, men ändå mest nej.

Fixemer åter i rampljuset för otillåtet cabotage

”Polisen kan inte bevisa något, de bara tror”

En tjeckisk dragbil med Fixemer-trailer. Misstänkt, otillåtet cabotage. Vi har sett det förr. Alldeles för ofta, vilket även Fixemer tycker. Martin Urban är ansvarig för Nordentrafiken på Fixemer.
- Polisen kan inte bevisa någonting, de är inte säkra, de bara tror att något är fel, menar han.

Kustbevakningen fann stulna båtmotorer vid hamnkontroll

I samband med en lastsäkringskontroll i Ystad hamn, upptäcker Kustbevakningen tre stulna båtmotorer.
- Vi hittade motorerna i en skåpbil som var på väg ut ur landet. Motorerna låg gömda i bilen tillsammans med däck och fälgar, förklarar Mattias Lindholm, kommunikatör på Kustbevakningen.

Dömd för grov rattfylla drar tillbaka överklagan

Den polske föraren stoppas utanför Sundsvall, döms till fängelse för grov olovlig körning samt grov rattfylla. Han överklagar till Hovrätten, men har nu dragit tillbaka sitt överklagande.

Nu kan vägar öppnas för 74 tons lastbilar

Regeringen har i dag fattat beslut om regelverket kring BK4-bestämmelserna. Det öppnar för Trafikverket att besluta om vilka vägar som ska tillhöra BK4, det vill säga vilka vägar där 74 tons lastbilar blir tillåtna.

Dryga böter och fängelse för fuskande chaufförer - i Danmark

Tungvognscenter Syd ser till att det danska rättssystemet inte tillåts ligga på latsidan. Den här veckan har två chaufförer, en dansk och en turkisk, fått erfara hur den danska rättvisan ser på transportfusket.

Polis och kommun gjorde arbetsplatskontroll på bilverkstad i Ljungby

Under tisdagen gjorde polisen i samverkan med Ljungby kommun en så kallad arbetsplatskontroll hos Padikovi Transport Logistic, en bilverkstad med bulgarisk adress, men med verksamhet i Ljungby.
- Det var en hel del polisbilar på området och poliserna kontrollerade lastbilar som stod parkerade där, berättar en läsare som bevittnade händelsen.

Transportföretagen vill ha avkylningsperiod för cabotagetransporter

Transportföretagen föreslår en "avkylningsperiod" för cabotagetransporter för en ökad tydlighet av regelverket.
- Att göra transportupplägg som mer eller mindre innebär att det bedrivs permanent cabotage är inte syftet med cabotagebestämmelserna, säger Stefan Back på Transportföretagen.

DEBATTARTIKEL

Thomas Morell (SD):

Trafiksäkerhet, vad är det?

De senaste veckorna har vägunderhållet runt om i landet diskuterats i flera forum. Dåligt plogade vägar och ishalka har verkligen blivit ett hett debattämne. Under en bilresa i veckan lyssnade jag på radio Dalarna och där svallade känslorna hos de radiolyssnare som ringde in till studion – med all rätt.
Vägunderhållet har blivit påtagligt sämre de senaste åren och det är något som främst yrkesförarna kan skriva under på.

John Eggens Åkeri riskerar mångmiljonsmäll i ”dieselhärva”

SÅ Skaraborg: ”Hela situationen är olustig”

Branschmedia och dagspress går i februari ut med att ett Skaraborgsåkeri, efter Skatteverkets beslut den 22 december, tvingas betala runt fyra miljoner kronor i moms och skattetillägg för köp av "fuldiesel". Saken kan tyckas vara klar, men så är inte fallet. Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten och kritik på flera plan riktas mot Skatteverkets utredning.

Polskt åkeri fick betala 40 000 för otillåtet cabotage

”En stjärna i kanten till bilinspektören”

Bilinspektören i Helsingborg noterar att några lampor inte fungerar på det polska trailerekipaget. Han beslutar sig för att stoppa det. En stund senare visar det sig att ytterligare ett otillåtet cabotage kan läggas till den redan ganska dystra statistiken.

DEBATTARTIKEL

Förhindra industrins dolda dödsfällor!

I maj dog ännu en lastbilschaufför på jobbet. En truck backade över honom vid lastning på ett stålverk. En tragedi för de anhöriga. Ett djupt personligt trauma för den som körde trucken. Ett allvarligt misslyckande för stålföretaget som lät det hända i sin verksamhet. Och djupt störande för alla oss andra. Det som kanske är mest oroväckande är att den aktör som har mest makt i sammanhanget, Arbetsmiljöverket, inte arbetar aktivt med att undvika dessa olyckor.

Bulgar ska betala 700 000 för manipulerad färdskrivare

När danska Tungvognscenter Syd kontrollerade ett bulgariskt ekipage vid Kolding i fredags, visste poliserna inte att detta skulle bli ett riktigt långt "projekt", som skulle pågå till långt ut på natten mot lördag.
Men för den danska statens del, blev det troligtvis, rent ekonomiskt, en lönsam historia.

Sten Bergheden (M) om vinterväghållningen:

Tänker du lyssna på yrkestrafiken, Eneroth?

Sten Bergheden (M) i trafikutskottet har skickat en fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på temat vinterväghållning. Bergheden inleder frågan med en lägesbeskrivning.

Reserverade ”bensinpengar” ett sätt att öka bankernas likviditet?

Plötsligt ökar likviditeten hos kortutställarna när det i samband med tankningar reserveras, eller rättare sagt "lånas", ett belopp som överstiger det kunden nyttjar. Må så vara endast för en kort stund, men med otaliga tankningar under bara ett dygn, en vecka eller ett år, blir summan ansenlig och ständig.

Tidningen Proffs fre 26 januari 2018

26 januari 2018

Proffs är tidningen som vågar sätta fingret på problemen i branschen! Vi riktar oss till alla som varje dag och natt, året runt, arbetar med vägtransporter - och som vill att konkurrensen om uppdragen ska ske på lika villkor. Tycker du som vi? Då ska du absolut prenumerera på - eller annonsera i - tidningen Proffs!

Papperstidningen Webbtidningen

 

Tidningen Proffs fre 26 januari 2018
Stäng

26 januari 2018

  Tidningen Proffs, yrkesförarnas egen tidning, kommer ut 12 gånger per år. Varje nummer är laddat med artiklar från verkligheten, vad som är nytt inom branschen, vilken teknik som ökar säkerheten och vilken som sänker bränsleförbrukningen, med mycket mera.

I det senaste numret skriver vi bland annat om...

  • Framgångsrik skogslogistik i Scaniaägda Lots
  • Cecilia har järnkoll på Lots-transporterna
  • Hur kan man välja att inte köra lastbilar?
  • Konstnär - med lastbilar som canvas
  • Ingenjör med passion för lastbilar
  • Hjullastaren som inte ville till Uppsala
  • Räddningen när olyckan är framme
  • Stoneridge visar framtiden i digital backspegel
  • Volvohytt helt i plast - på USA-museum

Bli prenumerant
Det är enkelt att bli prenumerant, och det kostar inte mer än 315 kr (inkl moms) för ett helår. Klicka dig vidare till prenumerationssidan för att se fler alternativ och läsa mer information.

Bli prenumerant