Foto: Roger Ogemar

Två överlaster på en vecka för finskt åkeri

Ett finskt åkeri fick betala överlastavgift för två ekipage inom loppet av en vecka. Ett av ekipagen kör på en dispens som endast gäller inom ett visst område, men det var inte där det vägdes. Dispensen, utfärdad av kommunen, är bristfällig.

Ett tips kommer in till polisen i Västerås. Det handlar om tungt lastade fordon som tillhör finska Simeon Logistics och fredagen den 17 november tar polisen in ett av deras ekipage på E18 utanför Köping för kontrollvägning. Det visar sig att tipset stämmer.
- Tillåten bruttovikt för fordonskombinationen är 62 ton och överskreds här med 8,8 procent, säger bilinspektör Roger Ogemar. Dessutom överskreds boggitrycket på släpets bakre boggie med 9 procent.

Föraren rapporteras och får en ordningsbot på 2 750 kronor och företaget en överlastavgift på 5 200 kronor. Förarens förklaring var att när han väl lastat för mycket, fanns det ingenstans att lossa överlasten där han lastat. Därför körde han ändå, trots en vågsedel som påtalade överlasten.

Nu kan man tro att den händelsen var en engångsföreteelse, ett olycksfall i arbetet, men så visar sig inte vara fallet. Redan påföljande onsdag, den 22 november, kontrollvägs ytterligare ett av företagets ekipage mellan Sala och Västerås. Det är en 5-axlad lastbil med 4-axlat släp som kör med en form av slam, slurry, som ingår i viss papperstillverkning. Det hämtas i Gävle och levereras till olika pappersbruk.
- Denna gång var överlasten 13,1 procent över tillåten bruttovikt för kombinationen och renderade i stopp för fortsatt färd innan omlastning skett, säger Ogemar.

För överskriden bruttovikt går gränsen för förbjuden fortsatt färd redan vid tio procent. Även denna gång får föraren en ordningsbot på 2 000 kronor och företaget får stå för överlastavgiften på 16 400 kronor.

Simeon har emellertid en dispens för att, under vissa förutsättningar, överskrida viktbegränsningarna. På dispensen återfinns det sistnämnda ekipagets registreringsnummer. Varför är det då överlast? Ogemar tar det från början för att vara tydlig.
- Båda förarna som stoppats känner till att företaget har en dispens från viktbegränsningarna under vissa förutsättningar, men de vet inte vilka förutsättningarna är, säger han.

Förutsättningarna för det sistnämnda ekipaget är att det får väga 100 ton med ett maximalt axeltryck på 9 ton. Detta innebär att det dispensgivna ekipaget tekniskt sett inte kan väga mer än 81 ton då det endast har nio axlar, säger Ogemar. Det fanns även dispens på fordonslängden på upp till 25 meter.
- Dessutom har tankekipaget dispens att överskrida fordonsbredd upp till 275 centimeter, säger han lite förbryllat och funderar på hur man överskrider bredd med tankbil.

Dispensen är utfärdad av Gävle kommun och förutsättningarna gäller endast på kommunens vägar, men det är inte där ekipaget påträffas. Anledningen till att ekipaget är utanför området, är att det inte kunde lossas på Billerud-Korsnäs i Gävle kommun då bottenventilen hade frusit.

Simeon beordrar då föraren att istället köra till pappersbruket i Frövi för att lossa då där finns utrustning för att hantera frusna ventiler, men därmed hamnade ekipaget utanför dispensområdet. Efter att det blivit stopp för fortsatt färd, föreslog Simeon att chauffören skulle koppla ifrån släpet för att lossa bilen och sedan komma tillbaka och hämta släpet för lossning.
- Detta avrådde jag föraren från att göra, säger Ogemar. Tom lastbil och ett släp på drygt 40 ton i mycket halt väglag, är inte en bra kombination.

Företaget insåg situationen och fick hitta en annan lösning.

I dispensen Gävle kommun utfärdat finns ingen rutt angiven där man får köra med 100 ton. Således gäller dispensen samtliga vägar i kommunen. Dispensen är utfärdad av Trafikingenjör Martina Hedström. Ingen rutt angiven, 100 ton och ekipaget har nio axlar samt maxbredd 275 centimeter på tankbil, berätta mer.
- Det finska företaget kontaktade oss för att ansöka om dispens, säger hon. Språkförbistringen var påtaglig och det var svårt att få fram vad de ansökte om.

Hon hänvisade honom till Trafikverket, men dit ville han inte vända sig de de endast skulle köra i Gävle kommun, säger hon. Hedström säger att bristerna i dispensen beror på ovana då man ytterst sällan utfärdar sådana. Innevarande dispens löper ut till årsskiftet, så hur gör ni när de ska ansöka på nytt?
- Vi kommer att vara tydliga med att om de ska köra utanför vår kommun, är det Trafikverket de måste vända sig till. Vi kommer även att till dispensen bifoga den specifika rutten de får köra. Vad beträffar vikten på 100 ton, är det åkeriets sak att se till att det finns tillräckligt med axlar för den tillåtna vikt de avser köra, sammanfattar Martina Hedström.

Hon känner att de nu står bättre rustade inför nästa ansökan och är tacksam för den information hon fått av bilinspektören som tog kontakt med henne för att informera om saken.

Om artikeln

Publicerad: Fredag 24 November 2017, kl 16:45
Kategori: Nyhet
Taggar: Gävle Simeon, Överlaster, Specialtransporter, Trafikpolisen, Västerås

Viftade med ett ”knivliknande föremål” efter dispyt på rastplats

En utländsk förare viftar med knivliknande föremål när han på lastbilsstoppet Haralds i Ljung, mellan Vara och Skara, ombeds stänga av motorn. Polis tillkallas, men händelsen finns inte rapporterad.

Startspärr förhindrar körning utan kort

”Som ett alkolås kopplat till färdskrivaren”

Stoneridge lanserar nu en startspärr för färdskrivare som kommer förhindra att föraren glömmer att stoppa i sitt kort före körning. D-Ignition är som ett alkolås men kopplat till färdskrivaren där D-Ignition känner av om det sitter ett förarkort i färdskrivaren eller inte.
Saknas kortet i kortfack 1 så kan föraren inte starta fordonet.

Ko-misk djurtransport fick köra vidare

Polisens ledningssamtal får dagligen ta emot samtal om allt mellan himmel och jord. Men frågan är om kanske inte måndagens samtal kan läggas till de mer udda inslagen?

INSÄNDARE

Bränslet blir dyrare - är det slutkört nu?

Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv ägnat mig åt det roligaste jag vet. Att köra lastbil. Jag var från början anställd chaufför under närmare 20 år. De senaste 20 åren har jag varit "egen" åkare och som mest haft åtta anställda.

30 miljoner extra till yrkesförarutbildning

Det råder chaufförsbrist i Sverige. Beskedet om att regeringen beviljat ytterligare 30 miljoner kronor till utbildning av yrkesförare, tas därför emot med glädje av branschens företrädare.

Pirtek expanderar för att ta hand om trasiga hydraulslangar

Under våren har Pirtek, före detta Slangakuten, mött upp efterfrågan på deras tjänster. I Stockholm och Göteborg har den befintliga styrkan på åtta respektive fem bussar, stärkts upp ytterligare till tio respektive sju bussar. Senare i år väntas ytterligare en expansion.

Cabotageutbildningen är över

”Nu finns verktygen - men vem ska skruva?”

Den stora utbildningsinsatsen som bland annat har gått ut på att lära landets poliser och bilinspektörer hur man ska hantera misstänkta otillåtna cabotage, är över. Proffs var med på två avslutande praktiska övningar under torsdagen. Och det är övervägande positiva intryck som instruktörerna tar med sig hem.

MP vill ta ännu hårdare tag om lastbilarna

”De största förorenarna”

Jakop Dalunde (MP), kommenterar EU-kommissionens förslag om minskade utsläpp från lastbilar. EU-kommissionen har nu presenterat sitt tredje mobilitetspaket som är avsett att minska koldioxidutsläppen och förbättra vägsäkerheten. Dalunde vill se hårdare tag.

Rekorddyrt att tanka

”Dieselpriset snart över 16 kronor litern!”

Bensin- och dieselpriserna steg under onsdagen till de högsta nivåerna någonsin i Sverige. De tidigare toppnoteringarna var från 2012. Dagens riktpriser är nu uppe i 15.96 kronor per liter för bensin och 15.86 kronor per liter för diesel. Priserna väntas passera 16 kronor inom kort.

Tipsa Proffs – gå in gratis på Lastbil 2018!

Har du ett nyhetstips som du tycker att vi på tidningen Proffs borde titta närmare på? Skicka det då till oss. Tips som leder till en artikel, belönar vi med fribiljetter till Lastbil 2018 på Elmia.

Stockholm Truck Meet – årets solsäkraste event?

Stockholm Truck Meet kunde inte bjudit utställare och besökare på bättre väder – som vanligt, ska tilläggas. Fordonen sken ikapp med solen och stämningen var på topp. Hos en del till och med ”over the top”. Minnena som tas med hem från dessa dagar, lär också vara en hel del solbrännor.

Danskt tv-team följde chaufför under 59-timmars arbetspass

Icke transportrelaterad media har uppmärksammat en del av problemen inom transportindustrin. Danska TV Midvest har följt ett antal lastbilschaufförer och det visar sig att de vilar alldeles för lite. Ett skräckexempel är en chaufför som arbetat 59 timmar utan dygnsvila.

Helsingborgs hamn bekräftar:

Flera BMB-fordon med körförbud har använts

GDL: ”Stämmer detta, vidtas åtgärder”

Efter tidningen Proffs artikel om att BMB Groups fordon körts i reguljär trafik trots körförbud, besiktigar åkeriet fyra dragbilar samma dag och dagen efter. Endast fordonet som av misstag körts, blir godkänt samma dag. Fotodokumentation och information från tidigare och nu, gör gällande att fordonen körts trots körförbud över tid, något som åkeriet fortsätter att dementera.

Danmark rekryterar chaufförer - från fängelset

Chaufförsjobb tilltalar många interner på danska fängelser. Internerna får i dessa veckor därför besök av transportbranschens roadshow som presenterar transportsektorns goda arbetsmöjligheterna för dem.

Två olagliga transporter på 1 timme – i Halland

Hallandspolisen inledde veckan genom att sätta stopp för två polska dragbilars framfart på E6. Den ena är nu misstänkt för att ha kört otillåtet cabotage, i den andra dragbilen saknade föraren förartillstånd.

Tidningen Proffs fre 13 april 2018

13 april 2018

Proffs är tidningen som vågar sätta fingret på problemen i branschen! Vi riktar oss till alla som varje dag och natt, året runt, arbetar med vägtransporter - och som vill att konkurrensen om uppdragen ska ske på lika villkor. Tycker du som vi? Då ska du absolut prenumerera på - eller annonsera i - tidningen Proffs!

Papperstidningen Webbtidningen

Krönika i Proffs

“”Rättvisan uppfattas inte alltid som särskilt rättvis””

Skolans värld var ofta hårdare förr. Då menar jag fysiskt. Fysisk bestraffning – om än formellt måttfull sådan men i praktiken ibland hård och starkt kränkande – ansågs rymmas inom ramen för en god fostran. Läraren ansågs förr också med viss våldsutövning kunna vidmakthålla sin auktoritet. Det fick jag en gång i tiden själv som elev erfara.
Läs hela Sven-Erik Alhems krönika »

 

Branschens hemsidor


Söker du företag i branschen? Du hittar dem här: Till Branschens hemsidor »

Annonser

 

Tidningen Proffs fre 13 april 2018
Stäng

13 april 2018

  Tidningen Proffs, yrkesförarnas egen tidning, kommer ut 12 gånger per år. Varje nummer är laddat med artiklar från verkligheten, vad som är nytt inom branschen, vilken teknik som ökar säkerheten och vilken som sänker bränsleförbrukningen, med mycket mera.

I det senaste numret skriver vi bland annat om...

  • Vi har provkört Iveco med gasdrift
  • Jimmie Åkesson på besök hos Börje Jönsson och Trafikpolisen
  • Valet 2018: Så vill S och M jobba för en bättre åkeribransch
  • 80-årig bryggeribil fortfarande i tjänst
  • Hur ska bärgare få betalt av utländska åkare?
  • Polisen: \"Vi får agera mänskliga sköldar\"
  • Konferens med fokus på parkeringsproblemen
  • Långsjöns rastplats - bäst i test (igen)
  • Norge störst - inte bara i skidspåret
  • ... och mycket mer ...

Bli prenumerant
Det är enkelt att bli prenumerant, och det kostar inte mer än 315 kr (inkl moms) för ett helår. Klicka dig vidare till prenumerationssidan för att se fler alternativ och läsa mer information.

Bli prenumerant