Foto: Roger Ogemar

Två överlaster på en vecka för finskt åkeri

Ett finskt åkeri fick betala överlastavgift för två ekipage inom loppet av en vecka. Ett av ekipagen kör på en dispens som endast gäller inom ett visst område, men det var inte där det vägdes. Dispensen, utfärdad av kommunen, är bristfällig.

Ett tips kommer in till polisen i Västerås. Det handlar om tungt lastade fordon som tillhör finska Simeon Logistics och fredagen den 17 november tar polisen in ett av deras ekipage på E18 utanför Köping för kontrollvägning. Det visar sig att tipset stämmer.
- Tillåten bruttovikt för fordonskombinationen är 62 ton och överskreds här med 8,8 procent, säger bilinspektör Roger Ogemar. Dessutom överskreds boggitrycket på släpets bakre boggie med 9 procent.

Föraren rapporteras och får en ordningsbot på 2 750 kronor och företaget en överlastavgift på 5 200 kronor. Förarens förklaring var att när han väl lastat för mycket, fanns det ingenstans att lossa överlasten där han lastat. Därför körde han ändå, trots en vågsedel som påtalade överlasten.

Nu kan man tro att den händelsen var en engångsföreteelse, ett olycksfall i arbetet, men så visar sig inte vara fallet. Redan påföljande onsdag, den 22 november, kontrollvägs ytterligare ett av företagets ekipage mellan Sala och Västerås. Det är en 5-axlad lastbil med 4-axlat släp som kör med en form av slam, slurry, som ingår i viss papperstillverkning. Det hämtas i Gävle och levereras till olika pappersbruk.
- Denna gång var överlasten 13,1 procent över tillåten bruttovikt för kombinationen och renderade i stopp för fortsatt färd innan omlastning skett, säger Ogemar.

För överskriden bruttovikt går gränsen för förbjuden fortsatt färd redan vid tio procent. Även denna gång får föraren en ordningsbot på 2 000 kronor och företaget får stå för överlastavgiften på 16 400 kronor.

Simeon har emellertid en dispens för att, under vissa förutsättningar, överskrida viktbegränsningarna. På dispensen återfinns det sistnämnda ekipagets registreringsnummer. Varför är det då överlast? Ogemar tar det från början för att vara tydlig.
- Båda förarna som stoppats känner till att företaget har en dispens från viktbegränsningarna under vissa förutsättningar, men de vet inte vilka förutsättningarna är, säger han.

Förutsättningarna för det sistnämnda ekipaget är att det får väga 100 ton med ett maximalt axeltryck på 9 ton. Detta innebär att det dispensgivna ekipaget tekniskt sett inte kan väga mer än 81 ton då det endast har nio axlar, säger Ogemar. Det fanns även dispens på fordonslängden på upp till 25 meter.
- Dessutom har tankekipaget dispens att överskrida fordonsbredd upp till 275 centimeter, säger han lite förbryllat och funderar på hur man överskrider bredd med tankbil.

Dispensen är utfärdad av Gävle kommun och förutsättningarna gäller endast på kommunens vägar, men det är inte där ekipaget påträffas. Anledningen till att ekipaget är utanför området, är att det inte kunde lossas på Billerud-Korsnäs i Gävle kommun då bottenventilen hade frusit.

Simeon beordrar då föraren att istället köra till pappersbruket i Frövi för att lossa då där finns utrustning för att hantera frusna ventiler, men därmed hamnade ekipaget utanför dispensområdet. Efter att det blivit stopp för fortsatt färd, föreslog Simeon att chauffören skulle koppla ifrån släpet för att lossa bilen och sedan komma tillbaka och hämta släpet för lossning.
- Detta avrådde jag föraren från att göra, säger Ogemar. Tom lastbil och ett släp på drygt 40 ton i mycket halt väglag, är inte en bra kombination.

Företaget insåg situationen och fick hitta en annan lösning.

I dispensen Gävle kommun utfärdat finns ingen rutt angiven där man får köra med 100 ton. Således gäller dispensen samtliga vägar i kommunen. Dispensen är utfärdad av Trafikingenjör Martina Hedström. Ingen rutt angiven, 100 ton och ekipaget har nio axlar samt maxbredd 275 centimeter på tankbil, berätta mer.
- Det finska företaget kontaktade oss för att ansöka om dispens, säger hon. Språkförbistringen var påtaglig och det var svårt att få fram vad de ansökte om.

Hon hänvisade honom till Trafikverket, men dit ville han inte vända sig de de endast skulle köra i Gävle kommun, säger hon. Hedström säger att bristerna i dispensen beror på ovana då man ytterst sällan utfärdar sådana. Innevarande dispens löper ut till årsskiftet, så hur gör ni när de ska ansöka på nytt?
- Vi kommer att vara tydliga med att om de ska köra utanför vår kommun, är det Trafikverket de måste vända sig till. Vi kommer även att till dispensen bifoga den specifika rutten de får köra. Vad beträffar vikten på 100 ton, är det åkeriets sak att se till att det finns tillräckligt med axlar för den tillåtna vikt de avser köra, sammanfattar Martina Hedström.

Hon känner att de nu står bättre rustade inför nästa ansökan och är tacksam för den information hon fått av bilinspektören som tog kontakt med henne för att informera om saken.

Om artikeln

Publicerad: Fredag 24 November 2017, kl 16:45
Kategori: Nyhet
Taggar: Gävle Simeon, Överlaster, Specialtransporter, Trafikpolisen, Västerås

Skillnad på Streetrace och manipulerad skrivare

Därför kan en lastbil inte förverkas och skrotas

Hovrättsdom fastställer att fordon som används i streetrace är att betrakta som brottsredskap. Därmed ges det klartecken till polisen att förverka sådana fordon. Vi har tittat närmare på om domen är applicerbar även på tunga yrkesfordon som används på ett olagligt sätt. Svaret är ja, men ändå mest nej.

Fixemer åter i rampljuset för otillåtet cabotage

”Polisen kan inte bevisa något, de bara tror”

En tjeckisk dragbil med Fixemer-trailer. Misstänkt, otillåtet cabotage. Vi har sett det förr. Alldeles för ofta, vilket även Fixemer tycker. Martin Urban är ansvarig för Nordentrafiken på Fixemer.
- Polisen kan inte bevisa någonting, de är inte säkra, de bara tror att något är fel, menar han.

Kustbevakningen fann stulna båtmotorer vid hamnkontroll

I samband med en lastsäkringskontroll i Ystad hamn, upptäcker Kustbevakningen tre stulna båtmotorer.
- Vi hittade motorerna i en skåpbil som var på väg ut ur landet. Motorerna låg gömda i bilen tillsammans med däck och fälgar, förklarar Mattias Lindholm, kommunikatör på Kustbevakningen.

Dömd för grov rattfylla drar tillbaka överklagan

Den polske föraren stoppas utanför Sundsvall, döms till fängelse för grov olovlig körning samt grov rattfylla. Han överklagar till Hovrätten, men har nu dragit tillbaka sitt överklagande.

Nu kan vägar öppnas för 74 tons lastbilar

Regeringen har i dag fattat beslut om regelverket kring BK4-bestämmelserna. Det öppnar för Trafikverket att besluta om vilka vägar som ska tillhöra BK4, det vill säga vilka vägar där 74 tons lastbilar blir tillåtna.

Dryga böter och fängelse för fuskande chaufförer - i Danmark

Tungvognscenter Syd ser till att det danska rättssystemet inte tillåts ligga på latsidan. Den här veckan har två chaufförer, en dansk och en turkisk, fått erfara hur den danska rättvisan ser på transportfusket.

Polis och kommun gjorde arbetsplatskontroll på bilverkstad i Ljungby

Under tisdagen gjorde polisen i samverkan med Ljungby kommun en så kallad arbetsplatskontroll hos Padikovi Transport Logistic, en bilverkstad med bulgarisk adress, men med verksamhet i Ljungby.
- Det var en hel del polisbilar på området och poliserna kontrollerade lastbilar som stod parkerade där, berättar en läsare som bevittnade händelsen.

Transportföretagen vill ha avkylningsperiod för cabotagetransporter

Transportföretagen föreslår en "avkylningsperiod" för cabotagetransporter för en ökad tydlighet av regelverket.
- Att göra transportupplägg som mer eller mindre innebär att det bedrivs permanent cabotage är inte syftet med cabotagebestämmelserna, säger Stefan Back på Transportföretagen.

DEBATTARTIKEL

Thomas Morell (SD):

Trafiksäkerhet, vad är det?

De senaste veckorna har vägunderhållet runt om i landet diskuterats i flera forum. Dåligt plogade vägar och ishalka har verkligen blivit ett hett debattämne. Under en bilresa i veckan lyssnade jag på radio Dalarna och där svallade känslorna hos de radiolyssnare som ringde in till studion – med all rätt.
Vägunderhållet har blivit påtagligt sämre de senaste åren och det är något som främst yrkesförarna kan skriva under på.

John Eggens Åkeri riskerar mångmiljonsmäll i ”dieselhärva”

SÅ Skaraborg: ”Hela situationen är olustig”

Branschmedia och dagspress går i februari ut med att ett Skaraborgsåkeri, efter Skatteverkets beslut den 22 december, tvingas betala runt fyra miljoner kronor i moms och skattetillägg för köp av "fuldiesel". Saken kan tyckas vara klar, men så är inte fallet. Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten och kritik på flera plan riktas mot Skatteverkets utredning.

Polskt åkeri fick betala 40 000 för otillåtet cabotage

”En stjärna i kanten till bilinspektören”

Bilinspektören i Helsingborg noterar att några lampor inte fungerar på det polska trailerekipaget. Han beslutar sig för att stoppa det. En stund senare visar det sig att ytterligare ett otillåtet cabotage kan läggas till den redan ganska dystra statistiken.

DEBATTARTIKEL

Förhindra industrins dolda dödsfällor!

I maj dog ännu en lastbilschaufför på jobbet. En truck backade över honom vid lastning på ett stålverk. En tragedi för de anhöriga. Ett djupt personligt trauma för den som körde trucken. Ett allvarligt misslyckande för stålföretaget som lät det hända i sin verksamhet. Och djupt störande för alla oss andra. Det som kanske är mest oroväckande är att den aktör som har mest makt i sammanhanget, Arbetsmiljöverket, inte arbetar aktivt med att undvika dessa olyckor.

Bulgar ska betala 700 000 för manipulerad färdskrivare

När danska Tungvognscenter Syd kontrollerade ett bulgariskt ekipage vid Kolding i fredags, visste poliserna inte att detta skulle bli ett riktigt långt "projekt", som skulle pågå till långt ut på natten mot lördag.
Men för den danska statens del, blev det troligtvis, rent ekonomiskt, en lönsam historia.

Sten Bergheden (M) om vinterväghållningen:

Tänker du lyssna på yrkestrafiken, Eneroth?

Sten Bergheden (M) i trafikutskottet har skickat en fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på temat vinterväghållning. Bergheden inleder frågan med en lägesbeskrivning.

Reserverade ”bensinpengar” ett sätt att öka bankernas likviditet?

Plötsligt ökar likviditeten hos kortutställarna när det i samband med tankningar reserveras, eller rättare sagt "lånas", ett belopp som överstiger det kunden nyttjar. Må så vara endast för en kort stund, men med otaliga tankningar under bara ett dygn, en vecka eller ett år, blir summan ansenlig och ständig.

Tidningen Proffs fre 26 januari 2018

26 januari 2018

Proffs är tidningen som vågar sätta fingret på problemen i branschen! Vi riktar oss till alla som varje dag och natt, året runt, arbetar med vägtransporter - och som vill att konkurrensen om uppdragen ska ske på lika villkor. Tycker du som vi? Då ska du absolut prenumerera på - eller annonsera i - tidningen Proffs!

Papperstidningen Webbtidningen

 

Tidningen Proffs fre 26 januari 2018
Stäng

26 januari 2018

  Tidningen Proffs, yrkesförarnas egen tidning, kommer ut 12 gånger per år. Varje nummer är laddat med artiklar från verkligheten, vad som är nytt inom branschen, vilken teknik som ökar säkerheten och vilken som sänker bränsleförbrukningen, med mycket mera.

I det senaste numret skriver vi bland annat om...

  • Framgångsrik skogslogistik i Scaniaägda Lots
  • Cecilia har järnkoll på Lots-transporterna
  • Hur kan man välja att inte köra lastbilar?
  • Konstnär - med lastbilar som canvas
  • Ingenjör med passion för lastbilar
  • Hjullastaren som inte ville till Uppsala
  • Räddningen när olyckan är framme
  • Stoneridge visar framtiden i digital backspegel
  • Volvohytt helt i plast - på USA-museum

Bli prenumerant
Det är enkelt att bli prenumerant, och det kostar inte mer än 315 kr (inkl moms) för ett helår. Klicka dig vidare till prenumerationssidan för att se fler alternativ och läsa mer information.

Bli prenumerant