Sternberg och Lantz har lyckats att vetenskapligt bekräfta att låga löner hänger ihop med både antalet dieselstölder och andra transportstölder. Bilden är arrangerad. Foto: Tommy Holl, arkiv

Nu vetenskapligt bevisat:

Lastbilar från låglöneländer statistiskt relaterat till antalet dieselstölder

Branschmedia har länge hävdat att det är prispressen på marknaden som skapar många av transportbrotten, men detta har inte kunnat bevisas. Nu har sambandet vetenskapligt kunnat påvisas med hjälp av statistisk analys.


Björn Lantz, docent i industriell ekonomi och erfaren statistiker på Chalmers Tekniska Högskola. 

Det är Docent Henrik Sternberg på Lunds Tekniska Högskola, även välkänd för Cabotagestudien och Björn Lantz, docent i industriell ekonomi och erfaren statistiker på Chalmers Tekniska Högskola, som tillsammans gjort den vetenskapliga undersökningen "Crowdsourcing för analys av transportbrott" som nu offentliggörs.

De har lyckats att vetenskapligt bekräfta det såväl branschmedia som branschfolket sagt hela tiden – att låga löner hänger ihop med både antalet dieselstölder och andra transportstölder.
- Den forskning vi genomfört i ämnet och nu presenterar, visar att de pressade priserna på transportmarknaden inte bara kostar väldigt mycket utsläpp i miljön och misär för chaufförer, säger Sternberg. Nu kan vi även visa sambandet mellan dåliga förhållanden för chaufförerna och transportstölder samt stölder av diesel.

De ständigt ökande stölderna har lett till att åkerier instruerar sina förare att inte ta längre raster på platser där många chaufförer från så kallade låglöneländer befinner sig. En klok uppmaning, säger Sternberg och Lantz.

För branschen och åkerierna i Sverige är Sternbergs och Lantz forskning en bekräftelse på vad som i rapporter tidigare setts som anekdoter utan faktiska bevis.
- Nu är det viktigt att både myndigheter och transportköpare tar ansvar, säger Sternberg.Transportköpare behöver kräva transparens och kan inte lita på att alla speditörer verkligen ser till att arbetsvillkoren är tillräckligt bra hos de åkerier de anlitar.

Myndigheter behöver sätta press på EU-kommissionen att arbeta för en reglering av transportbranschen som tar hänsyn till att chaufförerna behöver ett anständigt liv.

Att det idag är fullt lagligt att skicka ut en chaufför på körningar i fyra till sex månader i sträck, vilket alls inte är ovanligt, behöver ändras, säger de båda.
- Priset för transportbrotten betalas av branscher som redan idag har utmaningar, exempelvis lantbrukare och mindre svenska åkerier, säger Sternberg. En stöld av till exempel diesel för 10 000 kronor, kan många gånger kosta åkaren runt 100 000 kronor när alla kostnader för förlorad tid, skada på utrustningen och förlorad diesel är sammanräknade.

Billiga priser för vissa företag, betalas alltså dyrt av andra företag i Sverige.

Vad är det som gör denna forskning så spännande, frågar vi Björn Lantz?
- Metoden vi använt har gjort det mycket spännande, säger han direkt. Inom mina forskningsområden känner jag inte till någon tidigare studie där officiell statistik från polisen kombinerats med branschens egen rapportering så som vi gör. Det är verkligen ett innovativt sätt att arbeta på.

Med branschens egen rapportering, menar Lantz de Cabotagestudier som gjorts med hjälp av privatpersoners inrapporteringar av utländska fordons registreringsnummer. Även Sternberg lyfter det unika i det de genomfört.
- Den visar att det är möjligt att med hjälp av så kallad crowdsourcing och tusentals frivilligas datainsamling, det vill säga Cabotagestudien, göra analyser som hittills inte kunnat göras med bara offentlig statistik.

Ser de något mönster i var och av vilka stölderna begås? Svaret börjar med att båda är noga med att inte peka ut någon särskild grupp.
- Det vi visar är att närvaron av lastbilar från låglöneländer är statistiskt sett relaterad till antalet dieselstölder och till antalet stölder från lastbilar och trailers i svenska kommuner och att den relationen är statistiskt sett starkare än motsvarande relation för lastbilar från höglöneländer, blir Sternbergs svar.

Årtionden av forskning inom kriminologi säger att det är människor som har svagast relation till sin omgivning, det vill säga är längst från sin familj och är i en utsatt situation, som begår brott, berättar Sternberg. Typen av brott brottslingar begår, beror på vilken kompetens och vilken mobilitet de har.   
- I den här forskningen har vi också tittat på mer avancerade stölder som stölder av hela fordon eller släp vilket kräver både kompetens och nätverk utomlands, men där har vi inte hittat något samband mellan var lastbilar finns och den typen av brott, säger Sternberg.

Vad hoppas ni nu ska hända och vilka hoppas ni ska använda sig av denna undersökning?
- Mest av allt att utsatta chaufförer ska få bättre villkor som anständiga löner och få komma hem regelbundet. För att det krävs att fler i samhället förstår att det är alltid är andra människor, företag och samhället som betalar det höga priset för transportköparnas billiga transporter. 


Docent Henrik Sternberg på Lunds Tekniska Högskola. 

Om artikeln

Publicerad: Tisdag 30 Januari 2018, kl 11:00
Kategori: Nyhet
Taggar: Björn Lantz, Dieselstölder, Henrik Sternberg, Kriminalitet, Vetenskap

Viftade med ett ”knivliknande föremål” efter dispyt på rastplats

En utländsk förare viftar med knivliknande föremål när han på lastbilsstoppet Haralds i Ljung, mellan Vara och Skara, ombeds stänga av motorn. Polis tillkallas, men händelsen finns inte rapporterad.

Startspärr förhindrar körning utan kort

”Som ett alkolås kopplat till färdskrivaren”

Stoneridge lanserar nu en startspärr för färdskrivare som kommer förhindra att föraren glömmer att stoppa i sitt kort före körning. D-Ignition är som ett alkolås men kopplat till färdskrivaren där D-Ignition känner av om det sitter ett förarkort i färdskrivaren eller inte.
Saknas kortet i kortfack 1 så kan föraren inte starta fordonet.

Ko-misk djurtransport fick köra vidare

Polisens ledningssamtal får dagligen ta emot samtal om allt mellan himmel och jord. Men frågan är om kanske inte måndagens samtal kan läggas till de mer udda inslagen?

INSÄNDARE

Bränslet blir dyrare - är det slutkört nu?

Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv ägnat mig åt det roligaste jag vet. Att köra lastbil. Jag var från början anställd chaufför under närmare 20 år. De senaste 20 åren har jag varit "egen" åkare och som mest haft åtta anställda.

30 miljoner extra till yrkesförarutbildning

Det råder chaufförsbrist i Sverige. Beskedet om att regeringen beviljat ytterligare 30 miljoner kronor till utbildning av yrkesförare, tas därför emot med glädje av branschens företrädare.

Pirtek expanderar för att ta hand om trasiga hydraulslangar

Under våren har Pirtek, före detta Slangakuten, mött upp efterfrågan på deras tjänster. I Stockholm och Göteborg har den befintliga styrkan på åtta respektive fem bussar, stärkts upp ytterligare till tio respektive sju bussar. Senare i år väntas ytterligare en expansion.

Cabotageutbildningen är över

”Nu finns verktygen - men vem ska skruva?”

Den stora utbildningsinsatsen som bland annat har gått ut på att lära landets poliser och bilinspektörer hur man ska hantera misstänkta otillåtna cabotage, är över. Proffs var med på två avslutande praktiska övningar under torsdagen. Och det är övervägande positiva intryck som instruktörerna tar med sig hem.

MP vill ta ännu hårdare tag om lastbilarna

”De största förorenarna”

Jakop Dalunde (MP), kommenterar EU-kommissionens förslag om minskade utsläpp från lastbilar. EU-kommissionen har nu presenterat sitt tredje mobilitetspaket som är avsett att minska koldioxidutsläppen och förbättra vägsäkerheten. Dalunde vill se hårdare tag.

Rekorddyrt att tanka

”Dieselpriset snart över 16 kronor litern!”

Bensin- och dieselpriserna steg under onsdagen till de högsta nivåerna någonsin i Sverige. De tidigare toppnoteringarna var från 2012. Dagens riktpriser är nu uppe i 15.96 kronor per liter för bensin och 15.86 kronor per liter för diesel. Priserna väntas passera 16 kronor inom kort.

Tipsa Proffs – gå in gratis på Lastbil 2018!

Har du ett nyhetstips som du tycker att vi på tidningen Proffs borde titta närmare på? Skicka det då till oss. Tips som leder till en artikel, belönar vi med fribiljetter till Lastbil 2018 på Elmia.

Stockholm Truck Meet – årets solsäkraste event?

Stockholm Truck Meet kunde inte bjudit utställare och besökare på bättre väder – som vanligt, ska tilläggas. Fordonen sken ikapp med solen och stämningen var på topp. Hos en del till och med ”over the top”. Minnena som tas med hem från dessa dagar, lär också vara en hel del solbrännor.

Danskt tv-team följde chaufför under 59-timmars arbetspass

Icke transportrelaterad media har uppmärksammat en del av problemen inom transportindustrin. Danska TV Midvest har följt ett antal lastbilschaufförer och det visar sig att de vilar alldeles för lite. Ett skräckexempel är en chaufför som arbetat 59 timmar utan dygnsvila.

Helsingborgs hamn bekräftar:

Flera BMB-fordon med körförbud har använts

GDL: ”Stämmer detta, vidtas åtgärder”

Efter tidningen Proffs artikel om att BMB Groups fordon körts i reguljär trafik trots körförbud, besiktigar åkeriet fyra dragbilar samma dag och dagen efter. Endast fordonet som av misstag körts, blir godkänt samma dag. Fotodokumentation och information från tidigare och nu, gör gällande att fordonen körts trots körförbud över tid, något som åkeriet fortsätter att dementera.

Danmark rekryterar chaufförer - från fängelset

Chaufförsjobb tilltalar många interner på danska fängelser. Internerna får i dessa veckor därför besök av transportbranschens roadshow som presenterar transportsektorns goda arbetsmöjligheterna för dem.

Två olagliga transporter på 1 timme – i Halland

Hallandspolisen inledde veckan genom att sätta stopp för två polska dragbilars framfart på E6. Den ena är nu misstänkt för att ha kört otillåtet cabotage, i den andra dragbilen saknade föraren förartillstånd.

Tidningen Proffs fre 13 april 2018

13 april 2018

Proffs är tidningen som vågar sätta fingret på problemen i branschen! Vi riktar oss till alla som varje dag och natt, året runt, arbetar med vägtransporter - och som vill att konkurrensen om uppdragen ska ske på lika villkor. Tycker du som vi? Då ska du absolut prenumerera på - eller annonsera i - tidningen Proffs!

Papperstidningen Webbtidningen

 

Tidningen Proffs fre 13 april 2018
Stäng

13 april 2018

  Tidningen Proffs, yrkesförarnas egen tidning, kommer ut 12 gånger per år. Varje nummer är laddat med artiklar från verkligheten, vad som är nytt inom branschen, vilken teknik som ökar säkerheten och vilken som sänker bränsleförbrukningen, med mycket mera.

I det senaste numret skriver vi bland annat om...

  • Vi har provkört Iveco med gasdrift
  • Jimmie Åkesson på besök hos Börje Jönsson och Trafikpolisen
  • Valet 2018: Så vill S och M jobba för en bättre åkeribransch
  • 80-årig bryggeribil fortfarande i tjänst
  • Hur ska bärgare få betalt av utländska åkare?
  • Polisen: \"Vi får agera mänskliga sköldar\"
  • Konferens med fokus på parkeringsproblemen
  • Långsjöns rastplats - bäst i test (igen)
  • Norge störst - inte bara i skidspåret
  • ... och mycket mer ...

Bli prenumerant
Det är enkelt att bli prenumerant, och det kostar inte mer än 315 kr (inkl moms) för ett helår. Klicka dig vidare till prenumerationssidan för att se fler alternativ och läsa mer information.

Bli prenumerant