Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson ser allvarligt på att dåligt säkrade transporter kan komma ut på vägarna och innebära fara för andra. Foto: Frankie Fouganthin

Kustbevakningen får utökade befogenheter

”Fortsatt fokus på sjörelaterad verksamhet”

Varje dag förvånas transportbranschen över de många bristfälliga ekipage som ostört kan komma in och köra genom hela Sverige för att sedan stoppas i Norge. Där blir det inte sällan körförbud, förbud mot fortsatt färd och dryga böter.

Flera av ekipagen kan ha kommit in via svenska hamnar, kanske även kontrollerats av Kustbevakningen, men ändå kunnat köra vidare trots brister. Detta har vi uppmärksammat i två artiklar  nyligen. Det handlar om huruvida det finns aldrig så lite farligt gods i lasten och om polis med rätt kompetens finns tillgänglig. Utan detta, får Kustbevakningen inte skriva böter eller ens hindra fortsatt färd.

Morgan Johansson är Justitie- och Inrikesminister. Varför har inte Kustbevakningen dessa befogenheter? Han förklarar att Kustbevakningen bedriver kontinuerlig sjöövervakning genom att patrullera längs den svenska kusten med såväl fartyg som flygplan.
- En del av deras arbete för ökad sjösäkerhet, är att i hamnar kontrollera transporter med farligt gods och säkring av last som ännu inte har förts ombord på något fartyg, säger han.
Kontrollerna sker självständigt, men även i samverkan med Polismyndigheterna, Tullverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Transportstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Just nu arbetar regeringen intensivt med ett förslag för att ge Kustbevakningen ett utökat och mer självständigt ansvar.
- Det nya förslaget kommer att öka deras rättsliga befogenheter på flera områden, bland annat vid transport av farligt gods och lastsäkring enligt fartygssäkerhetslagen, säger han. Deras särskilda kompetens innebär att vinsterna med det främst avser brottsbekämpningen till sjöss.

Lagrådsremissen regeringen arbetar på, bygger på en tidigare gjord utredning.
- Kustbevakningens särskilda kunskaper inom just hamnverksamhet, innebär att detta förväntas leda till en rad effektivitetsvinster, men även till ökad lastsäkerhet, säger han.
Den nya lagstiftningen beräknas träda i kraft i början av nästa år.

Ser du en orimlighet i att ett tungt, otillräckligt lastsäkrat ekipage utan ADR, inte kan hindras från fortsatt färd av Kustbevakningen?
- Ett effektivt utnyttjande av myndigheternas resurser motiverar att Kustbevakningens befogenheter i vissa fall utsträcks även utanför det område där myndigheten har ett självständigt ansvar, säger han.
Under vissa förutsättningar kommer därför Kustbevakningen, som biträde till Polismyndigheten, att kunna ingripa också mot brott som inte har en lika direkt koppling till deras kärnverksamhet. Exempelvis bristfällig lastsäkring vid fortsatt transport på väg. Det är regeringens förhoppning att en ny kustbevakningslag kommer bidra till att stärka säkerheten ytterligare.

Intervjun med Morgan Johansson, indikerar att utfärdandet av ordningsböter på våra vägar även i framtiden kommer att vara en fråga för polisen. Även om Kustbevakningen kan utfärda ordningsbot i många situationer, pekar allt på att deras uppdrag även fortsättningsvis ska vara fokuserat på sjörelaterad verksamhet.

Det märks att det man anser att myndigheternas ansvarsområden ska vara tydliga, men Kustbevakningens utökade befogenheter kommer att innebära att samarbetet med polisen i det brottsbekämpande arbetet, ska stärkas ytterligare.

 

Om artikeln

Publicerad: Tisdag 24 April 2018, kl 16:52
Kategori: Nyhet
Taggar: ADR, Farligt Gods, Inrikesminister, Justitieminister, Kustbevakningen, Lastsäkring, Morgan Johansson, Ordningsbot, Polismyndigheten

Unik Volvo hyllar hårdrocken – och GAIS

Volvo Lastvagnar och Björn Gelotte från Göteborgsbandet In Flames har tillsammans skapat en hårdrocksversion av en Volvo FH16 750. Lastbilen, som kallas Swedish Metal, visas för första gången på Sweden Rock Festival i Sölvesborg den 6-10 juni.

DEBATTARTIKEL

Regeringen 700 miljarder på järnväg, väg och sjöfart

(S): ”Det är slut med tider av underinvesteringar”

Igår, onsdagen den 23 maj, röstade riksdagen om beställaransvar vid köp av transporter. För oss socialdemokrater är ett skärpt beställaransvar ett viktigt steg i arbetet för ordning och reda på vägarna.

Viftade med ett ”knivliknande föremål” efter dispyt på rastplats

En utländsk förare viftar med knivliknande föremål när han på lastbilsstoppet Haralds i Ljung, mellan Vara och Skara, ombeds stänga av motorn. Polis tillkallas, men händelsen finns inte rapporterad.

Startspärr förhindrar körning utan kort

”Som ett alkolås kopplat till färdskrivaren”

Stoneridge lanserar nu en startspärr för färdskrivare som kommer förhindra att föraren glömmer att stoppa i sitt kort före körning. D-Ignition är som ett alkolås men kopplat till färdskrivaren där D-Ignition känner av om det sitter ett förarkort i färdskrivaren eller inte.
Saknas kortet i kortfack 1 så kan föraren inte starta fordonet.

Ko-misk djurtransport fick köra vidare

Polisens ledningssamtal får dagligen ta emot samtal om allt mellan himmel och jord. Men frågan är om kanske inte måndagens samtal kan läggas till de mer udda inslagen?

INSÄNDARE

Bränslet blir dyrare - är det slutkört nu?

Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv ägnat mig åt det roligaste jag vet. Att köra lastbil. Jag var från början anställd chaufför under närmare 20 år. De senaste 20 åren har jag varit "egen" åkare och som mest haft åtta anställda.

30 miljoner extra till yrkesförarutbildning

Det råder chaufförsbrist i Sverige. Beskedet om att regeringen beviljat ytterligare 30 miljoner kronor till utbildning av yrkesförare, tas därför emot med glädje av branschens företrädare.

Pirtek expanderar för att ta hand om trasiga hydraulslangar

Under våren har Pirtek, före detta Slangakuten, mött upp efterfrågan på deras tjänster. I Stockholm och Göteborg har den befintliga styrkan på åtta respektive fem bussar, stärkts upp ytterligare till tio respektive sju bussar. Senare i år väntas ytterligare en expansion.

Cabotageutbildningen är över

”Nu finns verktygen - men vem ska skruva?”

Den stora utbildningsinsatsen som bland annat har gått ut på att lära landets poliser och bilinspektörer hur man ska hantera misstänkta otillåtna cabotage, är över. Proffs var med på två avslutande praktiska övningar under torsdagen. Och det är övervägande positiva intryck som instruktörerna tar med sig hem.

MP vill ta ännu hårdare tag om lastbilarna

”De största förorenarna”

Jakop Dalunde (MP), kommenterar EU-kommissionens förslag om minskade utsläpp från lastbilar. EU-kommissionen har nu presenterat sitt tredje mobilitetspaket som är avsett att minska koldioxidutsläppen och förbättra vägsäkerheten. Dalunde vill se hårdare tag.

Rekorddyrt att tanka

”Dieselpriset snart över 16 kronor litern!”

Bensin- och dieselpriserna steg under onsdagen till de högsta nivåerna någonsin i Sverige. De tidigare toppnoteringarna var från 2012. Dagens riktpriser är nu uppe i 15.96 kronor per liter för bensin och 15.86 kronor per liter för diesel. Priserna väntas passera 16 kronor inom kort.

Tipsa Proffs – gå in gratis på Lastbil 2018!

Har du ett nyhetstips som du tycker att vi på tidningen Proffs borde titta närmare på? Skicka det då till oss. Tips som leder till en artikel, belönar vi med fribiljetter till Lastbil 2018 på Elmia.

Stockholm Truck Meet – årets solsäkraste event?

Stockholm Truck Meet kunde inte bjudit utställare och besökare på bättre väder – som vanligt, ska tilläggas. Fordonen sken ikapp med solen och stämningen var på topp. Hos en del till och med ”over the top”. Minnena som tas med hem från dessa dagar, lär också vara en hel del solbrännor.

Danskt tv-team följde chaufför under 59-timmars arbetspass

Icke transportrelaterad media har uppmärksammat en del av problemen inom transportindustrin. Danska TV Midvest har följt ett antal lastbilschaufförer och det visar sig att de vilar alldeles för lite. Ett skräckexempel är en chaufför som arbetat 59 timmar utan dygnsvila.

Helsingborgs hamn bekräftar:

Flera BMB-fordon med körförbud har använts

GDL: ”Stämmer detta, vidtas åtgärder”

Efter tidningen Proffs artikel om att BMB Groups fordon körts i reguljär trafik trots körförbud, besiktigar åkeriet fyra dragbilar samma dag och dagen efter. Endast fordonet som av misstag körts, blir godkänt samma dag. Fotodokumentation och information från tidigare och nu, gör gällande att fordonen körts trots körförbud över tid, något som åkeriet fortsätter att dementera.

Tidningen Proffs fre 13 april 2018

13 april 2018

Proffs är tidningen som vågar sätta fingret på problemen i branschen! Vi riktar oss till alla som varje dag och natt, året runt, arbetar med vägtransporter - och som vill att konkurrensen om uppdragen ska ske på lika villkor. Tycker du som vi? Då ska du absolut prenumerera på - eller annonsera i - tidningen Proffs!

Papperstidningen Webbtidningen

Krönika i Proffs

“Legitimation är viktigt – utom i domstolarna”

I Sverige är vi noga med att inte ta identiteten för given. Den kollas som bekant ofta. Här i landet får vi vara så snälla att ta upp en godkänd legitimationshandling och visa behörighet när vi vill ta ut pengar till exempel. Om det så bara gäller tjugo kronor. När vi handlar på systemet och är i nära för alkoholinköp godkänd ålder ombeds vi också regelmässigt visa upp en ID-handling för att styrka åldern.
Läs hela Sven-Erik Alhems krönika »

 

Branschens hemsidor


Söker du företag i branschen? Du hittar dem här: Till Branschens hemsidor »

Annonser

 

Tidningen Proffs fre 13 april 2018
Stäng

13 april 2018

  Tidningen Proffs, yrkesförarnas egen tidning, kommer ut 12 gånger per år. Varje nummer är laddat med artiklar från verkligheten, vad som är nytt inom branschen, vilken teknik som ökar säkerheten och vilken som sänker bränsleförbrukningen, med mycket mera.

I det senaste numret skriver vi bland annat om...

  • Vi har provkört Iveco med gasdrift
  • Jimmie Åkesson på besök hos Börje Jönsson och Trafikpolisen
  • Valet 2018: Så vill S och M jobba för en bättre åkeribransch
  • 80-årig bryggeribil fortfarande i tjänst
  • Hur ska bärgare få betalt av utländska åkare?
  • Polisen: \"Vi får agera mänskliga sköldar\"
  • Konferens med fokus på parkeringsproblemen
  • Långsjöns rastplats - bäst i test (igen)
  • Norge störst - inte bara i skidspåret
  • ... och mycket mer ...

Bli prenumerant
Det är enkelt att bli prenumerant, och det kostar inte mer än 315 kr (inkl moms) för ett helår. Klicka dig vidare till prenumerationssidan för att se fler alternativ och läsa mer information.

Bli prenumerant